Prästerliga förordnanden.

Pastorsadjunkten G. Enwall har förordnats att under tiden 18 juli19 oktober 1938 fortfarande vara ämbetsbiträde åt kyrkoherden i Närs pastorat.
— Kyrkoherde O. Nygren har beviljats semesterledighet för tiden 2—31 aug. Kontraktsprosten Axel Klint har förordnats att jämte egen befattning uppehålla pastoralvården i Barlingbo pastorat.
— Venia att under tiden 2—31 aug. biträda med gudstjänsternas uppehållande i Barlingbo pastorat har lämnats fil. mag. teol. stud. Holger Lindblad.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 Juli 1938
N:r 156

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *