Postlinjen bör utsträckas.

Ledamöter av kommunalnämnden i Hogrän ha hemställt Hos generalpoststyrelsen, att postlinjen från Bander postanstalt genom Hogräns socken skall utsträckas till Valls sockengräns. Med nuvarande sträckning beröres icke en av socknens största gårdar, Vallbys, samt ytterligare ett par gårdar av postlinjen. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 Maj 1938
N:r 114

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *