På sin femtioårsdag

i går blev hamnkassör Thure Gerentz härstädes föremål för en mångfald uppvaktningar från sammanslutningar och enskilda, varvid ett flertal värdefulla” presenter överlämnades till jubilaren. Sålunda fick denna av familjen mottaga en David Ahlqvisttavla i olja, sångsällskapet N. S. hyllade femtioåringen med sång varjämte läroverksadjunkt Daniel Glansholm på sällskapets vägnar överräckte ett silverfat. Från härvarande Odd Fellowloge fick jubilaren genom tandläkare Hugo Johansson mottaga en blomsteruppsats och från medlemmarna i logen ett solur.
Vänner och släktingar presentade födelsedagsbarnet ett guldur, en ståtlig keramikskål samt en konstnärligt utförd textad adress. Även skyttegillet uppvaktade genom en deputation och de tjänande bröderna i Odd Fellow överlämnade ett tennfat. En mängd blommor och telegram inströmmade dessutom under dagens lopp. På kvällen gåvo jubilaren och hans maka middag på Axelsro för ett antal inbjudna.
I kväll komma skyttegillet och landstormsmännen att vid en festlighet uppvakta, femtioärimgen med en present. Samtidigt kommer även hr Karl Dassow, som i morgon fyller sjuttio år, att bli föremål för hyllning.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 Juli 1938
N:r 150

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *