På sin 73-årsdag

går blev kyrkoherde K. P. A. Österberg härstädes föremål för vackra hyllningar i form av blommar, presenter och telegram från vidsträckt vänkrets härifrån länet och från fastlandet.
Biskopinnan Ysander kom personligen med en charmant bukett rosor samt hälsningar från biskopen, som f. n. vistas i Stockholm. Stadens präster med domkyrkokomminister Öberg som talesman framburo personliga lyckönskningar, och telegrafiska sådana komma från prästernas i södra och medelkontraktet ävensom från äldre och yngre ämbetebrödar i stiftet. Lyckönskningar strömmade även in från minnesgods vänner i kyrkoberdens gamla pastorat liksom från hela Storsudret samt från Öja och Hamra kyrkoråd. Från Gotlands Soldatmissionssällskap, vars ordförande kyrkoherden är och där han varit styrelseledamot alltifrån sällskapets bildande, infann sig en deputation och överlämnade en ståtlig blomsterkorg. Sällskapets lyckönskningar framburs därvid av v. ordf. maskinist Harry Eriksson. Pastor Öberg överlämnade även en blomsterhyllning från Visby kyrkliga ungdomsförening, den första förening av G. U. F., som kyrkoherden bildag de år 1905. Samtliga gratulanters lyckönskningar framburs slutligen av stiftets näst äldste prästman, prosten Fr. Rongvist.
Bland den stora mängden telegram, som under dagens lopp inströmmade, kan nämnas från biskopen, militärbefälhavaren m. fru, riksantikvarien, artisten Vilh. Pettersson, fröken Kerstin Wall, konsul Cramér m. fl.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *