På sin 60-årsdag

på lördagen blev direktör Oscar A. Åkerbäck i Hejde, som tillbragte dagen hos en gift dotter i Visby, före mål för uppvaktningar från anhöriga och vänner.
— Från de anhöriga fick han sålunda mottaga en vacker golvlampa och från släkten dessutom en käpp med silverkrycka. I hemmet i Hejde överlämnades på grund av dagens betydelse från styrelseledamöter och revisorer i Hejde mejeri, i vilket 60åringen sedan många år tjänstgjort som direktör, en av fotograf Henning Svensson i Hemse utförd tavla av mejeriet. Vidare inflöto under dagen hyllningar i form av blommor och telegram.
Senare på dagen gåvo barnen middag å stadshotellet för 60-åringen och hans maka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 mars 1938
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *