På Fridhem

har under den gångna veckan hållits en del uppbyggelsemöten, s. k. stilla dagar. Dagarna ha inletts med morgonbön och därefter ha bibelstudier hållits under ledning av kyrkoherde H. Erici, Malmö, över ämnet ”Helgelse och helighet”, vilka varit synnerligen givande och avfattade på ett enkelt och personligt sätt. Vidare har man hållit samtal, som letts” av olika talare, bl. a. komminister Martin Martling, Hagfors, grosshandlare Alfred Jansson och lektor Gustavi. På kvällarna ha hållits föredrag av bl. a. fullmäktige Petersen från Danmark och pastor Beijer från Visby. I torsdags var ett offentligt möte anordnat och i går kväll skedde avslutningen under högtidliga former. Man hade då anordnat ett lägerbål, grosshandlare Jansson höll ett anförande och de nordiska nationalhymnerna sjöngos.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Augusti 1938
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *