På förslag till tvenne småskollärarinnetjänster

i staden uppsattes i går av folkskolestyrelsen i nämnd ordning e. o. småskollärarinnorna Gunborg Granlund och Märtha Nilsson samt vik. lärarinnan Karin Malmberg, samtliga i Visby, samt småskollärarinnorna Margareta Pettersson, Ardre, Carin Seigerlund, Hemse, och Anna Thomsson, Tofta.
Förslaget skall underställas folkskolinspektörens prövning, innan val kan äga rum.
Två av de fjorton sökandena förklarades icke behöriga till tjänsten, enär deras ansökningshandlingar voro ofullständiga.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *