Ombudsvalen till höstens kyrkomöte.

K. m:t har i en skrivelse anbefallt domkapitlet i Visby att i kyrkorna låta uppläsa kungörelse om domkapitlets och vederbörande valförrättares beslut angående tid och plats för val av lekmannaombud vid kyrkomötet och suppleant för honom. Samtidigt erinras om förrättande av stadgade elektorsval, vilka skola hållas minst åtta dagar före valen av ombud vid kyrkomötet.
Alla inom Visby stift kyrkoskrivna, till prästämbetets utövning berättigade prästmän skola onsdagen den 27 juli kl. 12 infinna sig på domkapitlets expedition för att under ordförandeskap av biskop Ysander utse ett prästerligt ombud jämte suppleant för ombudet.
Domkapitlets vice preses kyrkoherden Gustaf Sjöberg har utsetts att förrätta valet av lekmannaombud vid kyrkomötet jämte suppleant för ombudet. Detta val äger rum tisdagen den 30 augusti kl. 12 i Visby stadsfullmäktiges lokal, dit de elektorer kallas, som blivit utsedda inom stiftets församlingar. Det åligger ordförandena i församlingarnas kyrkostämmor att senast åtta dagar före ombudsvalet låta verkställa elektorsval.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Juli 1938
N:r 166

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *