Officersövningar

komma att hållas på norra Gotland under ledning av chefen för I 18 överste Linde den 16—19 maj. Som deltagare ha beordrats överstelöjtnant Björn, majorerna Lindh och Möller, kaptenerna Jeppsson, Lindeborg, Löwenborg, Jacobsson, Wendt och Arweson, löjtnanterna Vogel, Norman, Heijl, Engdahl, Keijser och Hiort samt fänrik Lövin. Befälet hemma över regementet föres under denna övning av major Söderberg med kapten Steffen som regementsstabschef. Förläggning för i övningen deltagande är ordnad i Slite.
Underofficersövning äger rum 22 —25 maj i trakten av Burgsvik under ledning av överstelöjtnant Björn med biträde av kapten Arweson. Som deltagare ha beordrats fanjunkarna Mathson, Johnsson och Swensson. samt sergeanterna G. Karlsson, Gustrén och Wenell.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *