Nya porträtt till Södra häradets tingshus.

Såsom tidigare meddelats har i Södra häradets tingshus vid Skogs i Levede i stora salen i andra våningen upphängts vackert utförda förstoringar av de häradshövdingar som alltifrån förra delen av 1800-talet haft ordinarie tjänst därstädes. Nu har porträttgalleriet ytterligare utökats, i det t. f. häradshövdingen, assessor Henning Nilsson, låtit anskaffa och vackert inrama samt upphänga porträtt av senare tiders landsfiskaler och häradsdomare, som ej längre äro i tjänst. De sålunda upphängda porträtten äro fotografier av kronolänsmännen och sedermera landsfiskalerna J. A. Lindström, som tjänstgjorde i Södra distriktet 1862-1900, M. E. Svallingsson Klintehamnsdistriktet 1877-1919, E. Eneman, Hemsedistriktet 1891-1927, S. J. Lindström, Södra, 1900-1932, och O. Hallin, Hemse, 1927-1938, samt häradsdomarna Georg Niklasson, Bjers i Lojsta, vilken tjänstgjorde som nämndeman under tiden 1863-1918, Johan Olsson, Rovalds i Eskelhem, 1898-1928, Ferdinand Johansson, Burge i Hablingbo, 1904-1929 samt Per Cederlund, Kälder i Havdhem, 1904-1934.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *