Ny sjukkassa bildad i Gothem.

Om Östra Sveriges Centralsjukkassa talade i onsdags i Gothems kommunalrum ombudsman E. Lindh, Stockholm. Mötet bevistades av ett 90-tal personer från Gothem, Norr-landa, Hörsne med Bara socknar.
Tal. redogjorde för kassans verksamhet och fördelar för såväl den enskilde medlemmen som för samhället och uppmanade alla inom åldersgränsen att söka medlemskap. Föredraget åhördes med stor uppmärksamhet och troligen komma många nya medlem. mar att ansluta sig efter detta. Tal. avtackades med kraftiga applåder. Efter föredraget visades film, som var både intressant och rolig.
Efter filmen bildades en lokalavdelning inom förut nämnda socknar med säte i Gothem och fick namnet Gothems med flera socknars erkända sjukkassa. Den skall inregistreras i Pensionsstyrelsen. Till styrelse valdes Johannes Andersson, Medebys, Gothem, ordf., Tyko Andersson, St. Gervide, Gothem, kassör, Walter Ganström, Norrbys, Hörsne, sekr., A. Ronkvist, Petsarve, Norrlanda och fru Elin Larsson, Magnuse, Norrlanda. Suppl. Tyko Thomsson, Nybro, Gothem; Gustav Pettersson, Norrlanda och Sven Hägg, Hörsne. Till revisorer Adolf Andersson och Sigurd Johansson från Gothem. Suppl. Ivar Wallin och Nils Närström, Gothem. Att teckna firman utsågs Johannes Andersson och Tyko Andersson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *