Nationalinsamlingen.

1938 års nationalinsamling lider nu mot sitt slut. Hittills ha för Gotlands del på 210 redovisade listor inkommit 15,400. Tvenne listor komma emellertid att ännu en vecka stå till allmänhetens förfogande, nämligen en på Gotlandsbanken och en på Handelsbanken. Pengar kunna även inbetalas till dessa bankers avdelningskontor eller direkt till kapten H. Struve, Visby, postgiro 138313.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *