Nationalinsamlingen

har hittills tillförts kr. 25,026: 72 på 410 redovisade listor. Ännu finnas listor utlagda å samtliga stadens banker, och bidrag kunna tecknas t. o. m. Måndagen den 30. dennes.
Bland större bidrag märkas från A. B. Carl Degerman 100 kr. samt 50 kr. vardera. från Visby silikattegelfabrik, stadsfogde Klas Widin och dir. Emil Appelquist.
Nationalinsamlingen registrerade på onsdagen för hela riket ett belopp av:3,555,136 kr. Jubileumsnålen har rönt en efterfrågan, som överträffar centralkommitténs förväntningar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 Maj 1938
N:r 114

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *