Nära att drunkna

var i går eftermiddag en tjänsteflicka i Hageby träsk i Etelhem. Hon var ny på trakten och hade gått ned till det för henne obekanta träsket för att bada. I tro att hon för det första kunde simma tillräckligt för att hålla sig uppe och för det andra skulle bottna i det ett stycke ut ganska djupa träsket, kastade hon sig i vattnet. Här sjönk hon emellertid och hade icke handl. Gustaf Lawergren med sina barn just kommit ned för att bada, hade det hela slutat med en olycka. Hr Lawergren såg hur det stod till och: kastade sig genast med kläderna på ut i vattnet samt lyckade få tag i flickan och föra henne i land. Det hela avlöpte sålunda lyckligt och med: blotta förskräckelsen för tösen, tack vare det rådiga och raska ingripandet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 augusti 1938
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *