Mellersta Gotlands nationalbevärings kvinnoförening

hade i torsdags årsmöte å järnvägsrestaurangen i Roma under ledning av fru Gunni Lindman. Därvid företogs styrelseval och behandlades en del frågor rörande verksamheten inom föreningen. Till ordförande omvaldes fru Lindman, till vice ordförande nyvaldes fru Helga Larsson, Buttle, sekreterare blev fru Ingeborg Jönsson, Roma, och kassör fru Annie Olin, Roma, båda omvalda. Övriga styrelseledamöter blevo fru Rosvall, Dalhem, och fröken Thyra Jacobsgon, Sjonhem. Till revisorer utsågos fröken Margit Wittberg och fru Dagny Tigerhielm.
Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet bevil jades styrelsen. Föreningen beslöt att sända en medlem till Sigtuna kursen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *