Mellersta Gotlands hingstförening

hade årssammanträlde i onsdags här i Visby under ledning av hr Karl Olofsson, Nickarve i Vänge. Styrelse och revisionsberättelserna godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Medlemsantalet är 72. Den under året uppkomna vinsten å kr. 456:03 disponerades på styrelsens förslag så, att till reservfonden överfördes 25 kr., 300 kr. användas för nedskrivning av den till 9,250 kr. upptagna hingsten Cato och resten av vinsten eller 131 kr. redovisas som behållning i kassan. Hingsten skall som hittills stationeras hos hr T. Sandström, Bjärges i Vänge. Den har under det gångna året, som var föreningens 23:dje, tillförts 37 ston. Språng och fölavgifter bibehållas oförändrade med resp. 10 och 15 kr. Balansräkningen slutade på kr. 12,067:25.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes i tur avgående hrr Karl Häglund, Gandarve i Vänge, och Johan Olsson, Suderbys i Sjonhem, medan till suppleant nyvaldes hr Edvard Tunegard, Tuna i Väte. Revisorer blevo som förut hrr Johan F. Olsson, Gervide i Sjonhem, och C. A. Hellström, Suderbys i Sjonhem, med hr F. Johansson, Sojvide i Sjonhem, som suppleant.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *