Medalj för livräddningen 1913.

K. m:t har tilldelat prokuristen Paul Plühmer, numera bosatt i Tyskland, medaljen i guld av femte storleken med inskrift: ”För berömliga gärningar”. Plühmer, som år 1913 var förste styrman å ångf. Rudolf från Hamburg, bärgade som bekant med fara för sitt eget liv besättningen på det senare förlista segelfartyget Per från Södertälje. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *