Marschen mot Barcelona.

Stora förluster för republikanerna.

General Franco
under en inspektion vid fronten.

Burgos, 4 april. (TT. fr. Havas.) Den, nationalistiska frammarschen i Katalonien fortsätter. Republikanerna beräknas enligt nationalistiska uppgifter unclar tiden 9-31 mars ha förlorat 7,750 man i döda och 18,300 man i fångar. Vidare ha 64 kanoner, 235 kukrutor, 40 automatgevär, 15,000 vanliga gevär, 12 millioner patroner, 57 lastbilar och 29 tanks fallit i nationalisternas händer eller förstörts.

Franco tänker besätta kraftverken.
Bilbao, 4 april. (TT.) De i norra Aragonien opererande nationalisttrupperna, vilka tränga fram mot norr och öster från Barbastro och Boltana, ha vid Eserafloden besatt de viktigaste kataloniska kraftverken, som lämna ström till mån.ga, stora industriwnläggningar i de katekniska provinserna. Andra nationalisttrupper rikta sin framryckning mot det vid Pyrenéerna liggande distriktet Tremp, där de största fördämningsanläggningarna i Spanien befinna sig med två, stora elektricitetsverk, som leverera ström till Barcelona, Emus, Tortosa, Lerida och andra städer i Katalonien. Längre norrut befinna sig vid. det 2,900 meter höga Monseny elektricitetscentraler, som leverera kraft till Barcelona,, Marresa, Tarrasa och andra orter. Operationerna vid dessa stora elektricitetsverk, som till stor del anlagts helt nyligen efter de modernaste principer, föras med stor försiktighet av nationalisterna för att undvika att verken förstöras.

Offensiven vid Madrid.
Madrid, 4 april. (TT. fr. Havas.) Dem republikanska offensiven på Guadalajarafronten återupptogs på måndagsförmiddagen med stor kraft. I daggryningen ryckte republikanerna fram på Mocasillas sluttningar och intaga en strategiskt betydelsefull punkt mel am Sotodosos och Abanades. Norr om Abanades ecrövrade det republikanska kavalleriet på förmiddagen Val del Aguaberget och kunde på en sträcka av flera kilometer tränga, igenom rebellernas linjer.

Vägen Valencia-Barcelona hotad.
Salamanca, 5 april. (TT.) Nationalistiska högkvarteret meddelar, att nationalisterna på högra stranden av Ebro intagit Mora, Benisane och Miravet samt tre orter utmed järnvägslinjen till Tarragona. Från Miravet är det till den enda landsvägen utmed kusten, som republikanerna ännu ha kvar mellan Valencia och Barcelona, endast 20 km. På sydfronten ha nationalisterna intagit staden Morella samt några byar och fyra republikanska bergsställningar. Här togos 300 fångar. Nognerafloden har överskridits och framryckningen fortsätter österut, varvid sju platser besatts. I Tamariteavsnittet intogo nationalisterna fem orter samt erövrade en mängd krigsmateriel. 560 fångar Logos även. På den aragonska fronten ha tre republikanska flygplan nedskjutits. Vid Guadalajarafronten ha republikanerna lidit svåra förluster, vilka uppskattas till flera tusen man.

Nationalisterna Im tagit Tortosa.
Sevilla, 5 april. (TT.) General de Llano förklarade i en radioutsändning på måndagskvällen att nationalisterna trängt in i Tortosa.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 april 1938
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *