Lösöreauktion i Fröjel.

Tordagen den 14 hmv. april. kl. 11 e. m. låter hemmansägaren Kim Johansson Ganarve i Fröjel, 1 anl. av arrendes upphörande försälja: 1 häst, 6 år, 1 ko i kalvställning, 1 kviga, dilvbindare, såningsmaaldn, skumplog, vänd- och spetsplogar, kultivator, fjäder- och slätharvar, hästhacka, foder- och lasthäckar, lastdragare, åk- och arbetsvagnar, kälkrack, arbetsvalkar, selar, 1 parti hö, potatis och rottrakter, melass, betmassa 500 kg. segerhavre, 1 parti kora, troder och atIngseltråd m. m.
Betalning altan erläggas den 1 september 1938 eller vid anfordran. Äganderåtten förbehålles till likvid erlagts.
Klintehamn den 7 april 1938.
JUSTUS JAKOBSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 april 1938
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *