Lekplats i Östergravar.

I yttrande till styrelsen för Visby barnkrubba förklarar sig riksantikvarien intet ha att erinra mot att ett visst område mellan Österport och Dalmansporten i Visby upplåtes till lekplats för barnen i barnkrubban.
De tilltänkta anordningarna inom området skola dock utföras i samråd med riksantikvarien. (P.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *