Laxfisket

pågår som bäst vid de gotländska kusterna. Fiskelyckan är emellertid ganska växlande, men det är många båtar i farten, därav en stor del från Blekinge, vadan det i alla fall blir en hel del av laxar i näten.
Häromdagen avsändes sålunda 500 kg. till fastlandet. I morse inkom en laxkutter hit med sju laxar ombord, därav en på 21 kg. På ostkusten synes man inte ha bärgat några fångster att tala om, medan tillgången vid Västergarn f. n. tycks vara relativt god. I farvattnen där ligga nu ett femtiotal båtar, och i morse ilandfördes därute sammanlagt mellan 40 och 50 laxar av varierande storlek. En av båtarna hade fått 5 exemplar av den eftertrådda fisksorten, därav 4 stora.
Idag har man åter fått goda laxfångster här, en lax på över 20 kg. och 25 mindre.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1938
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *