Lästiden vid folkskolan i Norrlanda.

I fredagens regeringssammanträde föredrogos de besvär hr Gustaf Nikolausson i Norrlanda anfört, över Visby domkapitels beslut den 9 febr. 1 år om utökningiav lästiden vid folkskolan i Norrlanda skoldistrikt. Regeringen beslöt att i ärendet inhämta regeringsrättens yttrande.(P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 September 1938
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *