Lästiden i Norrlanda.

Skolöverstyrelsen avstyrker k: m:ts bifall till de av hr Gustaf Nikolausson i Norrlanda anförda besvären över Visby domkapitels beslut den 9 februari i år om utökning av lästiden vid folkskolan i Norrlanda skoldistrikt. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Augusti 1938
N:r 174

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *