Landstormsövningarna.

Landstormskaptenen vid IV:de fördelningen C. I. Ossbahr har inkallats till tjänstgöring vid Gotlands artillerikår under landstormsbefäls- och landstormsrepetitionsövning.
— Till befäls tjänstegrad under landstormsrepetitionsövningen vid infanteriregementet ha förordnats nedanstående värnpliktiga: till landstormsfurirer vpl. n:r 723 Englund, 293 Malmgren, 455 Degerman, 129 Nilsson, 133 Håkansson, 133 Nilsson, 141 Persson, 183 Flodman, 134 Stenström, 63 Stenström, 29 Gardelius och 80 Larsson.
till landstormskorpraler: vpl 616 Jönsson, 139 Jakobsson, 142 Nilsson, 166 Nilsson, 194 Malmgren, 68 Lagerström, 58 Nilsson, 579 Persson, 90 Jakobsson, 53 Blomstrand, 144 Lövkvist, 855 Pettersson, 19 Pettersson, 24 Jakobsson, 17 Engström, 75 Virgin, 80 Andersson, 43 Hägg, 14 Wahlgren, M 143 Norrby, M 1338 Bergqvist och M 1416 Fardelin samt till landstormsvicekorpraler vpl n:r 135 Pettersson, 687 Wallander och 39 Bodin.
— Till landstormsfurirer vid artillerikåren ha förordnats vpl n:r 76 Jakobsson, 18 Söderlund, 131 Holmgren och 665 Villig samt till landstormskorpraler vpl n:r M 38 Lindberg och 125 Månsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juli 1938
N:r 161

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *