Landsbygden. Vall.

VALL.
En demonstrationsplöj ning var i går anordnad vid hemmansägare Hilding Karlsson, Bomarve.
Smedmästaren Erik Häglund, Isums, hade nämligen tillverkat en biltraktor av en kasserad bil, i vilken han inmonterat en Buick bilmotor. För att ernå en lägre hastighet hade påmonterats dubbla växellådor. Som bränsle kunde användas motorfotogen på grund av en speciellt gjord förvärmningsanordning, vilket gör att driftkostnaden väsentligt nedbringades. Vid full drift i åker åtgår ej mera än 4 liter brännolja pr arbetstimme. Traktorn visade sig kraftig med en säker gång. Den var förspänd en 17-billars sladdfjäderharv, nedsatt til ordinärt. djup, vilken den med lätthet drog. Till mindre jordbruk tycks den vara en idealisk traktortyp dels på grund av sitt låga inköpspris, omkring 600 kr. samt den låga bränsleförbrukningen i förhållande till arbetsprestationen. En stor skara motorintresserade lantbrukare från flera socknar hade samlats att åse demonstrationen. Alla voro ense om att tillverkaren hade lyckats väl. Traktorn var beställd och tillverkad till hr Karl Skiöld, Mickels i Vall.

I onsdags hade boxaren Joe Sylwain en uppvisning här i ordenslokalen. Som första programpunkt var en uppvisning i träningsgymnastik, varefter han övergick till träningsboxning. Därefter uppträdde atleten Sten Svensson (benämnd Tarzan) på arenan och visade några riktiga kraftprov. Till sist gick negerboxaren ett par ronder i uppvisningsboxning mot ett par boxningspartner. Publiken belönade varje nummer med livliga applåder.

Makarna följdes åt i döden. Föregående vecka avled å Visby lasarett fru Maria Svensson, Kysings, även inom bekantskapskretsar kallad ”mor Svensson”. Hon hade vårdats där för armbensbrott, men på grund av komplikationer avled hon av skadorna.
Hennes make, förre hemmansägaren Per Svensson hade samtidigt varit sjuk en kortare tid. Hans tillstånd hade under de senaste dagarna märkbart försämrats. När mor Svensson i lördags skulle begravas, avled Svensson en timme före jordfästningen.
Fru Svensson var vid sin död 83 ½ år gammal och Svensson 87 ½ år. Makarna hade varit gifta i 60 år. Sällan eller aldrig såg man deras plats tom i kyrkan om söndagarna vid gudstjänsten. Det var folk av den gamla goda stammen. Alltid följdes de åt, ända in i döden. Vile de nu i frid sida vid sida efter en lång arbetsdag.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *