Landsbygden. Tofta.

TOFTA.
Tofta baptist- ungdoms förening ”Vårblomman” höll sitt årsmöte i Betelkapellet annandag påsk.
Mötet inleddes med sång, bön och välkomsthälsning av ordföranden Karl Karlsson, som även föredrog en utförlig årsberättelse. Ungdomsföreningen har under året arbetat Guds verk och möten ha hållits, såväl enskilda som offentliga. Även utflykter ha anordnats. Årets omsättning balanserar på omkring 290 kr.
Till styrelseledamöter omvaldes Karl Karlsson, ordförande, Astrid Persson, sekreterare, och Helmer Olovsson, kassör.
Enligt matrikeln räknar föreningen 21 medlemmar.
Församlingen hade inbjudits till mötet och kaffe serverades. Högtidstalare var Anna-Lisa Lindberg från Visby.
Efter mötet togs en promenad till en av församlingens äldsta medlemmar, vilken bjöds på kaffe. Hos den gamla hölls en tacksägelsestund för det gångna årets välsignelser.
På kvällen hölls offentligt möte i kapellet. Talare voro Anna-Lisa Lindberg och församlingens evangelist F. M. Flanck. Ungdomarna medverkade även med sång.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *