Landsbygden. Tingstäde.

TINGSTÄDE.
En frikyrklig begravningsakt förrättades i Tingstäde fredagen den 12 dennes, då stoftet av avlidna fru Emma Amalia Stenberg, Lunds, vigdes till gravens ro. Samlingen skedde i sorgehuset, där en andaktsstund hölls innan färden ställdes till kyrkan, där begravningen leddes av pastor O. Sollerman enligt frikyrkligt program. Högtiden omväxlade med tal, bibelläsning, bön och sång, och stunden var högtidlig. Högtidligheten fortsatte vid graven. En stor mängd kransar hade sänts till båren, bland dem en stor, vacker krans från baptistförsamlingen i Visby, vars medlem den avlidna varit. Så fortsatte samvaron i sorgehuset på kvällen. Efter slutbön sjöngs unisont: Närmare Gud till dig etc.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *