Landsbygden. Stånga.

STÅNGA.
Distriktsmöte för Hemse missionsdistrikt hölls i söndags i Stånga nya missionshus. På förmiddagen kl. 11 hölls enskilt möte, vilket inleddes av distriktets ordf., lantbr. Josef Jakobsson, Stånga, vilken läste ett bibelord och hälsade alla välkomna. En sång sjöngs, varefter pastor Sim. Themnér, Klintehamn, höll en uppbygglig predikan över dagens predikotext.
Under lantbr. Josef Jakobssons ordförandeskap vidtog sedan förhandlingarna. Mötet beslutade bl. a. att anordna tältmöten på en centralt belägen plats några veckor under sommaren, samt att kalla evangelist till hjälp i arbetet under vintern. . Förmiddagens möte avslutades med en kort predikan av pastor Gunnar Alstig. Efter mötets slut bjödos de närvarande på kaffe av missionsförsamlingen i Stånga.
Kl. 2 e. m. hölls offentligt möte. Lantbr. Oscar Pettersson, Stånga, inledde eftermiddagens möte med att läsa Hebr. 12: 1—4 och talade en stund i anslutning därtill. Distriktets sångare sjöngo flera sånger till strängmusik. Pastor Alstig lämnade en redogörelse över distriktets bildande för något mer än 30 år sedan, samt redogjorde i stora drag för de gångna årens verksamhet. Han uttalade även den önskan att vi nutida kristna måtte väl förvalta arvet från fäderna. Efter ytterligare sång höll sedan pastor Themnér en mycket lärorik predikan över Mose bön till Herren: ”Låt mig få se din härlighet”.
Det goda och tämligen välbesökta distriktsmötet avslutades av pastor Alstig.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *