Landsbygden. Sanda.

SANDA.
Sanda lokalförening av G. L. C. höll i lördags kväll årssammanträde i kommunalrummet under ledning av hr O. Melin, Vives. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades. Av årsberättelsen inhämtades bl. a. att omsättningen under året uppgått till kr. 32,019:45, därav gödselmedel kr. 13,487: 58, fodermedel 10,055: 53, spannmål 2,030: 30, övriga utsädesvaror 3,350: 73 samt diverse varor kr. 3,095: 31. Årets vinst belöpte Sig till kr 332: 15.
Till ledamöter av styrelsen återvaldes de avgående, nämligen hrr O. Melin, Vives, och Hj. Friborg, Runne, med hr A. Boberg, Hemmungs, som suppleant. Till revisorer utsågos hrr Hj. Hagström, Västerby, och G. Åström, Bjästavs, med hr J. Nilsson, Botvide, som ersättare. Räkenskapsförare blev hr K. Ejmander, Prästgården.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Maj 1938
N:r 105

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *