Landsbygden. Sanda.

SANDA.
Sanda hembygdsförening höll i onsdags sitt årsmöte i bygdegården.
Av styrelseberättelsen framgick bl. a. att föreningen under året iordningställt en på föreningens tomt raserad gravhög, samt att härvarande Röda Korskrets erhållit mark av föreningen för att därpå uppföra en bastubyggnad.
Hembygdsföreningens lokaler ha vid ett antal tillfällen varit upplåtna till föreningssammankomster och tillställningar av olika slag. Föreningens tillgångar och skulder vid årsskiftet balanserade på kr. 14,254: 05. Därav kommer på tomt, byggnader och inventarier 12,500 kr. Föreningen har för närvarande en skuld på 800 kr.
Vid därpå företagna val omvaldes för en tid av två år lantbr. Artur Johansson, Karl M. Pettersson och John Pettersson till ledamöter i styrelsen. Denna har följande sammansättning: lantbr. John Vedin, ordf., Karl M. Pettersson, sekr., Carl Ahlberg, kassör, samt Artur Johansson och John Pettersson. Till revisorer valdes K. L. Pettersson, Petarve, och Erik Johansson, Bjärges,
Fastställdes en vid förra årsmötet besluten stadgeändring, gällande medlemmar som flyttat från socknen. Det blev bestämt att rösträtt ej skulle erhållas förrän medlem flyttat tillbaka till kommunen och blivit där mantalsskriven.
Beslöts att plantera björkar på planen framför bygdegården och att varje medlem skulle anskaffa och plantera sex björkar.
Åtta personer anmälde sig till medlemmmar och blevo invalda i föreningen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 april 1938
N:r 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *