Landsbygden. Rute.

RUTE.
Extra kommunalstämma hade i söndags att ta ställning till frågan om stationeringsort för distriktets provinsialläkare. Stämman beslöt enhälligt att hos medicinalstyrelsen föreslå Lärbro som lämplig sådan. Man motiverade detta bl. a. med att Lärbro ligger mera centralt än Slite, vilket medför billigare resekostnader för största delen av distriktets befolkning, samt att Lärbro är huvudstationen för flera busslinjer.

Rute erkända sjukkassa sammanträdde i går till årsmöte i Folkets hus.
Därvid omvaldes styrelsen, som alltså fortfarande består av hrr Oskar Karlsson,-ordf., Yngve Nilsson, v. ordf., Manne Eriksson, sekr., samt Oskar Hedberg och Halvard Stare. Revisorer blevo hrr Westergård och Wigström. Till uppbördsmän och sjukbesökare utsågos för Rute O. Hedberg, Bunge H. Stare, Hellvi M. Eriksson, Lärbro skräddaremästare Ahnqvist, Storungs Knut Andersson, Fleringe H. Jacobsson och Fårö Erik Fröberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *