Landsbygden. Rute.

RUTE, 9 april.
Skolrådet höll igår kväll sammanträde, varvid man började med att göra den föreskrivna synen av skollokaler och lärarbostäder. Till att ordna de reparationer, som beslutats av förra årets syneförrättning, valdes en kommittébestående av hrr Oskar Ahiqvist, Eric Bergström och Hilmer Wallén.
Nytt reglemente och ny läroplan för folkskolan antogs, och i samband härmed beslöt skolrådet föreslå kyrkostämman att för fortsättningsskolans flickor skulle anordnas yrkesbestämd fortsättningsskola i anslutning till hushållsgöromål.
I fråga om den fortsatta tandvården beslöts, att, då det komunala anslaget visat sig otillräckligt, ingå till kyrkostämman med begäran om höjt sådant samt i avvaktan härpå fortsätta med första och sjätte klasserna.

Tandvården.
Under det år, som skoltandvård nu pågått, ha 82 barn behandlats. På dessa har 185 fyllningar samt 202 utdragningar gjorts. Kostnaderna härför har delats mellan kommunen och ”barnens målsmän. Skoltandläkare har varit fröken E. Ehrenström, Fårösund, vilken synes ha utfört sitt arbete skickligt och omsorgsfullt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *