Landsbygden. Roma.

ROMA.
Ålderdomshemmets pensionärer på utflykt Pensionärerna på Ålderdomshemmet i Roma bereddes under torsdagen en mycket angenäm dag, då de nämligen bjödos på en utflykt, som ställdes ut till Östergarn. Färden företogs i fyra personbilar, som av ägarne gratis ställts till förfogande, och i densamma deltogo ett 15-tal pensionärer, medan 5 av sjukdom voro hindrade att medfölja. Först stannade man vid Ala kyrka, som i sitt nuvarande tillstånd erbjuder en sorglig anblick, och nästa gång rastade man vid Östergarns kyrka. Där fingo deltagarne tillfälle att bese kyrkan och kyrkogården med dess monument över de stupade Albatross-männen, och de, som orkade med det, sökte sig också upp på Östergarnsberget. Så for man vidare ned till stranden vid Sandviken, där det ordnats med kaffe, som man njöt ute i det gröna, varefter man tillbragte angenäma timmar i den fria naturen med havet framför sig.
Återfärden anträddes sedan genom Ganthem och ankomsten hem till Roma skedde på kvällen. Det är klart, att pensionärerna satte stort värde på denna utflykt. De be också att genom Gotlands Allehanda få framföra ett tack till dem, som ordnat med utflykten, i första rummet direktionens ordförande, kamrer Andersson, samt landstingsman Svensson, Diskarve, ävensom till dem, som ställt bilar till förfogande eller eljest på olika sätt medverkat till att göra dagen så angenäm och minnesrik.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Juli 1938
N:r 166

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *