Landsbygden. Östergarn.

ÖSTERGARN.
En högtidlig jordfästning ägde rum i härvarande kyrka i söndags, då stoftet efter den så hastigt avlidne kyrkovärden Viktor Jakobsson, . Fackla, vigdes till gravens frid.
Under tonerna av ”Händels Largo” inbars kistan i det blomstersmyckade templet, där alla ljus såväl på altare som i kronor brunno, och placerades på katafalken. Sedan psalmen Så klar går morgonstjärnan fram sjungits, höll kyrkoherde Björkander, utgående från skriftens ord: ”Mina tankar äro icke edra tankar och mina vägar äro icke edra vägar”. ett vackert och gripande griftetal, erinrande om hur den avlidne så plötsligt ryckts bort från sina anhöriga och vänner, hans insatser i det offentliga livet både inom församling och kommun, hans glåda och vänliga väsen och det tomrum han nu kommer att lämna efter sig, förnämligast i hemmet, men även utanför. De tre skövlarna mull föllo och jordfästningen: förrättades efter ritualen. Psalmen Sänd Herre dina änglar ut sjöngs, och under orgelns toner utbars kistan för att sänkas i jordens sköte vid sidan av den dödes förut bortgångna maka.
En stor mängd av kransar och blommor hade sänts till båren.
Kyrkoherde Björkander nedlade kransar från Östergarns kyrkoråd, Östergarns kommunalfullmäktige och Östergarns sparbanksstyrelse och pensionsnämndens ordf. Arvid Lundberg från pensionsnämnden. Kransen från Östergarns kyrkoråd hade vita band med inskriptionen ”Med tack för mångårigt arbete”, från Östergarns kommunalfullmäktige, blå och gula band, ”Ett sista tack och farväl”, från Östergarns sparbanksstyrelse, lila band ”Med tack för gott kamratskap och trofast vänskap” samt från Östergarns pensionsnämnd och ombudet, lila band, ”Tack för mångårigt samarbete”.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 Maj 1938
N:r 108

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *