Landsbygden. Öja.

ÖJA.
Till den sista vilan fördes på påskaftonen stoftet efter avlidna fru Hulda Höglund från Bobbenarfve i Öja. Jordfästningen förrättades i Öja kyrka och officiant var kyrkoherde Fridolf Ternéus. Vid intåget i kyrkan spelade kantor Bjergegård en sorgmarsch. Den högtidliga och djupt gripande akten inleddes med psalmversen: ”Sänd, Herre dina änglar ut”, etc., varefter kyrkoherde Ternkis med utgångsord från 2 Kor. 5: 1 höll en betraktelse rik på tröst och varm medkänsla. Som avslutning av jordfästningsakten följde ps. 106: 4.
Under tonerna av en sorgmarsch utbars så kistan ur kyrkan och sänktes i gravens sköte. Det var en på en gång vacker och gripande syn att se de sex sönerna bära sin moder till gravens ro och göra henne sin sista kärlekstjänst. En vacker blomsterskörd ägnades den avlidnas minne. Kyrkoherde Ternkis lyste till sist frid över griften.
Kreatursförsäkrings för eningen för Vamlingbo, Hamra och Sundre socknar hade förra lördagen sitt årsmöte i Vamlingbo banklokal. Därvid föredrogs revisionsberättelsen och räkenskapsförvaltningen godkändes efter revisorernas tillstyrkan.
I tur att avgå varande styrelseledamöter omvaldes. Valda blevo hrr Efr. Larsson, Simunde, Vamlingbo, (ordf.), Rob. Antonsson, Wennes, Sundre, Elmer arsson, Hallbjens, Sundre, Elof Olsson, Gervalds, Vamlingbo och Arthur Wahlby, Skogs, Hamra. Revisorer blevo hrr Th. Hansen, Bonsarfve, Vamlingbo, och Gottfrid Kihlman, Vestergårda, Sundre. Genom avdrag å mjölklikvid den 15 juli i år samt 15 jan. 1938 skall avgifterna erläggas. Försäkringssumman är nu 85,000 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 april 1938
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *