Landsbygden. Norrlanda.

NORRLANDA.
Politiskt möte. Norrlanda fick i måndags åter der stora förmånen av ett politiskt föredrag med ty åtföljande filmförevisning. Det Allmänna valmansförbundet eller högerns riksorganisation hade nämligen anordnat en politisk afton med folkskollärare Simon Carlson, Hästnäs, som Huvudtalare.
De närvarande hälsades välkomna av högerns ombudsman på Gotland, hr Hellström, som i sitt anförande lovordade gotlänningarnas höga möteskultur, ja, de kunde sägas vara ett föredöme och föregångsmän för fastlänningarna. Därefter vevades filmen ”Från kon till konsumenten”, varefter hr Carlson höll ett föredrag, i vilket han påvisade högerns insatser i svensk politik. Han framhöll med skärpa, att högern hade och alltid haft ett program som visat sig vara hållbart genom tiderna. Högern har aldrig behövt, såsom vissa andra partier, frångått sina programpunkter och hr Engströms påstående att högern var ett parti utan idéer fick således stå för dennes egen räkning. Därefter påvisade talaren hur högern under de senast gångna riksdagarna framkommit med goda motioner, till vilka emellertid regeringspartiet sagt nej, men som sedermera av dem förvandlats till propositioner. Vidare påpekade tal. den brist på frihet och förståelse som i vissa avseenden förekomma i vårt land. Som exempel framdrogs förföljelserna mot vitgardisterna, som jagats ”som hundar”. Säkerligen voro dessa övertygade om att de kämpade för en rättvis sak, ja, lika övertygade som de svenska män, som i dag kämpa på regeringssidan i det spanska inbördeskriget, Vitgardisterna förföljas och trakasseras — .de svenska frontkämparna på regeringssidan mottagas i sitt hemland med stormande ovationer. Den fria utrikespolitik som utom regeringen bedrives av några socialdemokratiska pampar ansågs fördömligt. Sveriges deltagande i N. F. med ty åtföljande sanktionspolitik vore ej att anse som fullständig neutralitet, lika litet som bojkott av tyska varor m. m. Högern vill ett fullständigt neutralt Sverige och ett sådant försvar att det vid behov effektivt kan värna landet.
Vidare kom talaren in på samgåendet i regeringen mellan socialdemokrater och bondgförbundare samt påvisade därvid att de senare dragit det kortaste gtrået. Bandeförbundet hade varit med och ordnat lantarbetarfrågan och därvid av socialdemökratiska regeringen utlovats vissa kompensationer, men tyvärr hade det stannat vid fagra löften. Om nu socialdemakraterna vid höstens val till första kammaren få majoritet även där, komma de säkert att uppsäga bekantskapen med bondeförbundet. Vi skulle då i vårt land få socialdemokratisk diktatur med ”många påvar” som kanske skulle bli värre än envälde. Då skulle Sveriges bönder, fria företagare m. fl. få se vart den socialdemokratiska socialiseringspolitiken skulle föra vårt land. Talaren uppmanade envar att inför höstens val noga betänka det ansvar varje väljare har och uppmanade den att göra det enda riktiga: Rösta med högern!
Kraftiga applåder följde på föredraget.
Omkring 175 personer voro närvarande och dessa voro synbarligen mycket nöjda med vad de hört och sett.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Augusti 1938
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *