Landsbygden. Näs.

FIDENÄS.
Skördearbetet är nu till största delen avslutat härute och tröskningen pågår som bäst. Inbärgningen av skörden har i allmänhet skett före regnet och skörderesultatet kan betraktas som relativt gott, särskilt i kvalitativt avseende. De övriga jordbruksprodukterna: betor, potatis m. m, ha under de solvarma dagarna under förra delen av augusti månad varit hårt ansatta av torkan, men sedan regnet kommit ha rotfrukterna tagit ny fart. Fruktträdgårdarna lämna i år klent skörderesultat av såväl bär som frukt. Päron och äpplen äro småväxta och mycket angripna av mask och tillgången på frukt är i motsatt till föregående år minimal.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Augusti 1938
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *