Landsbygden. Näs.

NÄS.
Pastor Skogwik, som i två år tjänat Södra Gotl. missionsförening, höll i lördags kväll sitt sista möte i missionshuset. Församlingens medlemmar hade mangrant infunnit sig för att säga förväl till past. o. fru Skogwik. Sedan predikan hållits över Luk. 6: 36—42 och musikföreningen sjungit ett par sånger inbjödos samtliga till ett rikt dukat kaffebord. Efteråt framfördes församlingens tack till pastor och fru Skogwik av församlingens ordf., hr Oscar Lindqvist. Pastor Skogwik tackade för tid som gått och önskade Guds välsignelse . över församlingen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *