Landsbygden. När.

NÄR.
Telefonnätets utbyggnad till frikrets, som påbörjades förra hösten, är nu färdig. Förbindelserna ha utökats med en linje till Hemse, och önskemålet med en linje till Garda ser ut att uppfyllas så småningom. önskvärt vore också en linje till Ljugarn, dit trafiken särskilt på sommaren är stor. Antalet abonnenter har stigit från 14 till 43.
Till hjälp för de förutvarande abonnenterna meddelas här de nya abonnenternas namn och nummer: Ejnar Pettersson, Maldes, 14; Gustav Jakobsson, Maldes, 15; Adolf Pettersson, Hägdarve, 16; Jakob Haglund, Mickels, 17; Valter Nilsson, Mickelgårds, 18; Karl Pettersson, Bosarve, 19; Mattias Jakobsson, Bosarve, 20; Axel Haglund, Hallute, 21; Oskar Kullander, Hallute, 22; Otto Johansson, Nixtjups, 23; Karl Larsson, Gangvide, 24; Rudolf Johansson, Frigges, 25; Gunnar Johansson, Rikvide, 26; Anton Pettersson, Hals- arve, 27; Edvin H Blund, Hallbjenne, 28; Alfred Tomsson, Alvare, 29; Albin Tomsson, Andarve, 30; Anton Pettersson, Folke, 31 a; Artur Dahlgren, Kulla, 31 b; Viktor Pettersson, Frigges, 32; Niklas Johansson, Dalbo, 33; Arvid Tomsson, Dalbo, 34; Gustav Enwall 35; Valter Kristiansson, Rikvide, 36; Jakob Larsson, Smiss, 37; Herman Pettersson, Kulla, 38; Hjalmar Hansson, Hallute, 39; Hjalmar Pettersson, Hägdarve, 40; Anton Pettersson, Dalbo, 41; Jakob Pettersson, Frigges, 42.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 april 1938
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *