Landsbygden. Mästerby.

MÄSTERBY.
En vårfest och i samband därmed en ungdomsfest hölls i missionshuset av ungdomsföreningen på lördagskvällen. Det var mycket folk samlat. Inledningstalet hölls av ordf., J. A. Ohlsson, varefter Ps. 24 lästes och alla hälsades välkomna. Ett par sånger sjöngs av past. Jacobstam, vilken även uppläste en dikt av Booberg. En duett sjöngs av J. A. Ohlsson och Nerd Andersson. Så höll Jacobstam ett intressant föredrag om Abraham, trons hjälte. Efter kaffeserveringen sjöngs sången: ”Upp alla verk som Gud har gjort”, varefter Erl. Magnusson talade om en: del störa. mäns vittnesbörd, värefter densamme sjöng en solosång. Den givande. feststunden avslöts av ungdomsf. ordf.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Maj 1938
N:r 120

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *