Landsbygden. Martebo.

MARTEBO.
Ordinarie kommunalstämma hölls här i lördags i kommunalrummet under ordförandeskap av lantbr. John Johansson, Prästgården.
Därvid godkändes utgifts- och inkomststaterna och beslöts en utdebitering för den borgerliga kommunen å kr. 3: 70. För kyrkan har tidigare fastställts en utdebitering på 3: 30 och för skolan på 2: 20, varför den totala debiteringen blir kr. 9: 20 mot kr. 10: 30 föregående år. Skogsaccisen bestämdes till 2 kr.
Vidare fastställdes ett brandstodsreglemente för kommunen samt utsågs till brandfogde för fyra år lantbr. Otto Ekström, Myra, och till vice brandfogde lantbr. Ivar Sillen, Myra. Till mantalsskrivningsombud valdes kommunalnämndens ordförande Sigurd Björke-gren, Pajse, samt kommunalstämmans ordförande John Johansson med lantbr. Johan Johansson, Martebo utgård, som suppleant. Till sockenombud vid val av styrelse i Gotlands norra härads brandstodsförening utsågs lantbrukare Oscar Björkander, Pajse.
Man beslöt slutligen söka skatteutjämningsbidrag, och till att sköta om denna angelägenhet utsågos hrr John Johansson och S. Björkegren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 November 1938
N:r 259

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *