Landsbygden. Levide.

LEVIDE, 26 mars.
En serie väckelsemöten har under senaste tiden hållits i Levide pingstförsamling. Mötena ha varit väl besökta och somtalare ha pastor S. Lindberg m. fl. fungerat.
I går hölls tvenne möten i Ebeneserlokalen, där pastor A. Landh, Nora, talade. Församlingens sångare medverkade vid flera under de talrikt besökta mötena.
En huggorm iakttogs här I går vik ket visar att den verkliga len på allvar börjat.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *