Landsbygden. Kappelshamn.

KAPPELSHAMN.
En allmogemusikens kväll. Riksspelman öst och fröken Ester Jonsdotter gästade på påskafton Kappelshamn under sin turné på den gotländska landsbygden. Publiken var ej särdeles talrik, men programmet blev ändå rikt oeh underhållande, Spelmännen utförde mest sina egna kompositioner, där deras förmåga att imitera utmärkt kom till sin rätt. Pland andra låtar spelades Trolldansen, Taltrasten och göken, Häxdansen samt flera polskor och marscher. Hr Svante Pettersson, Lärbrö, deltog i eh del låtar, Till sist spelade hr öst sin Avskedshymn samt en gotlandsmarsch.
I metodistkapellet hölls annandag påsk en trevlig påskfest Under ganska god tillslutning. Efter unison sång läste pastor Smedberg Mark. 16: 1-8 samt ledde i bön.
Programmet öniväxlade sedan Med solosång, sång av strängmusiken samt en uppläsning av fru Smedberg. Efter kaffepausen och sedan strängmusiken sjungit talade pastor Smedberg över Joh. 20, 19. Festen avslutades med bön samt lovsången.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 april 1938
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *