Landsbygden. Hörsne.

HÖRSNE.
Årets första ordinarie kyrkostämma med Hörsne med Bära församling hölls i torsdags å vanligt ställe klockan 3 e. m. Först behandlädes de i lag föreskrivna ärendena. De under kyrkorådets och skolrådets förvaltning stående kassorna upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Därefter hade stämman att taga ställning till kyrkorådets förslag om den nya psalmbokens tagande i bruk vid konfirmationen i år. Stämman anslöt sig till kyrkorådets förslag. Dessutom beslöts, att 10 exemplar av den nya psalmboken skulle utläggas i kyrkan. Ett antal billiga exemplar komma att tillhandahållas för inköp. Dubbla nummertavlor skola tillsvidare vara uppsatta i kyrkan, så att såväl nya som gamla psalmbokens nummer såvitt möjligt bli angivna för ifrågavarande psalmer.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Maj 1938
N:r 105

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *