Landsbygden. Hogrän.

HOGRÄN.
En Frykmansafton hölls i missionshuset på söndagskvällen av ungdomsföreningen. Det sjöngs uteslutande sånger av Nils Frykman. En föreningsmedlem inledde med ett bibelord och bön, en annan uppläste ett poem av Oscar Stjärne, en solosång sjöngs. Efter ytterligare någon sång lämnade Erl. Magnusson en biografi över sångaren, vilken som 20-årig yngling blev vunnen för Gud, och något år senare intagen på seminariet i Karlstad och utbildad till folkskollärare. Här blev han dock utsatt för mången hård dust från skolrådets sida på grund av sina frikyrkliga principer, och slutligen blev han även avskedad. Det var en prövosam tid för N. F. Men då kommo många av hans sånger till. Sedan reste Frykman som väckelsepredikant. År 1888 for han till Amerika, men: återkom till sitt kära hemland efter nio år. På nytt återreste han dit för att aldrig mer återkomma. Han dog år 1911 i Minneapolis, stoftet fördes till Lakewoods kyrkogård.

Begravning. TI fredags fördes stoftet efter änkefru Maria Vilhelmina Olsson i Enbjenne, till den sista vilan på Hogräns kyrkogård. Före avfärden höll evang. Erl. Magnusson en betraktelse över Fil. 3: 10—14. Jordfästningen förrättades av komminister Amér, vilken höll ett griftetal över orden i 5 Mos. 3: 25. En myckenhet kransar och blommor nedlades vid graven.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *