Landsbygden. Hogrän.

HOGRÄN.
Syföreningen inom friförsamlingen hade sin försäljning i missionshuset på lördagskvällen. Denna förening har på lördagskvällen. Denna förening har varit samlad till symöten en gäng varje vecka alltsedan jultiden. Kvällens sammankomst inleddes med predikan av ev. Erl. Magnusson över ämnet ”Helig tjänst inför Gud”, i anslutning till ett bibelord, och sång utfördes. De vackra och många handarbetena utropades av hr Gottfr. Larsson, Hogrän. Även många godsaker såldes och fick en strykande åtgång. Hela försäljningen gick till kr. 442, vilket är en vacker summa och vittnar om intresse och offersinne för missionens sak. Lokalen var också fullsatt av folk. Mötet avslutades med tack, sång och bön.
En liknande försäljning förekom i Mästerby missionshus förliden onsdagskväll. Mycket folk var även där samlat och försäljningen gick bra. Tal hölls av past. Carl Nyström, Fristad.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 april 1938
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *