Landsbygden. Hogrän.

HOGRÄN.
Jubileumshögtid firade härvarande friförsamling under påskdagen med anledning av att 60 år förrunnit sedan församlingen bildades. Högtidsstunden på f. m. inleddes av distriktets evangelist med en erinran över Ps. 118: 24-29, varjämte han hälsade alla välkomna och ledde i bön. Pastor Carl Nyström, distriktets förre predikant, talade med värme och kraft om påskens uppståndelsebudskap. Därefter fortsatte past. Haverman med utgångspunkt från ord ur gamla testamentet. Efter solo- och unison sång avslutades det rikt välsignade förmiddagsmötet.
På e. m. kl. 2 fortsattes mötet, vid vilket själva 60-årshögtiden var förknippad. Trots det att just vid det tillfället ett våldsamt oväder utbröt medförande blöt snö i mängd, var missionshuset nära fullsatt.
Sedan sången ”Herren vår Gud är en konung i makt och i ära” hade sjungits, höll lantbr. K. W. Palmqvist hälsningstal samt föredrog 60-årsberättelsen. Ej mindre än sju olika predikanter hade tjänat församlingen längre eller kortare tid, näml. Schedin, J. P. Henriksson, A. P. Fristedt, Er. Lundblad, Haverman, Svantesson och Carl Nyström. Tre av dessa äro ej längre kvar i livet, de äro Schedin, Fristedt och Svantesson. Några gamla medlemmar av församlingen finns kvar ännu av dem som var med vid dess bildande. Till dessa beslöts sända en hälsning.
Högtidstalet hölls därefter av distriktsförestånd. Joh. Nilsson, vilken också framförde Sv. Missionsförbundets hälsning samt dess tack för stöd och offer. Tal. frambar även ett gott och värmande budskap om den uppståndne och segrande Frälsaren, i hans namn skola vi segra.
Ett par sånger sjöngos av sångarna, och så inbjöds var och en till ett vackert dukat kaffebord, då man hade tillfälle få hälsa på varandra och samtala.
Efter denna paus sjöngs ”De trognas syskonband, o, huru ljuvt det är”, samt en duett och sedan var ordet fritt. Flera talade och framförde sin hälsning samt lämnade minnesord, de voro Josef Jakobsson, Stånga, Lundblad, Haverman, Nyström och Edv. Wallin, Mästerby.
Erl. Magnusson, vilken ledde högtiden, avslutade med ett minnesord samt tackade de medverkande. Sångarna bidrogo med sång.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 april 1938
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *