Landsbygden. Hogrän.

HOGRÄN, 4 april.
Distriktets årsmöte hölls i går i härvarande missionshus. Det öppnades med bibellagning och bön av hr K. W. Palmqvist, vilken ock valdes till ordf. för mötet. Det viktigaste ärendet under mötet gällde predikantfrågan. Flera predikanter ha kallats men svarat nekande. Nu väntades svar från Ovanmyra och i avvaktan på det kunde inget göras i frågan f. n. Ordf. gjorde en del erinringar angående verksamheten under det gångna året. Räkenskaperna omslöto en summa av kronor 2,714: 43. Efter förhandlingarna talade palt. Er. Lundblad om nattvardens betydelse, varefter den Heliga Nattv. firades.
På em. hölls offentligt möte, varvid Enl. Magnusson talade över orden i Joh. 12: 20-33. När vi stannat inför Jesus har vi fått uppenbarelsen av honom själv, hans offergärning och lidande. Å andra sidan få vi uppenbarelsen om ett sant lärjungaskap. Efter en sång talade ErL Lundblad över Matt. 1.6: 21-23, erinrande om Jesu storhet i hans lidande samt att vår lidandes-väg i tron är en väg till upphöjelse. Det goda mötet avslutades av K. W. Palmqvist med ett anförande över Luk. 12: 35 o. f., samt uttalade ett tack och ledde i bön.
80-årsjabileum firar friförsamlingen i Hogrän påskdagen. De medv. bli distriktsförest. Joh. Nilsson, pastor Carl Nyström m. fl.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 april 1938
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *