Landsbygden. Hejnum.

HEJNUM.
Ord. sammanträde hölls i onsdags i kommunalrummet med delägarna i Storemyrs dikningsföretag av år 1932. Som ordförande vid mötet fungerade hr Lennart Pettersson, Kyrkebys. Styrelsens och revisorernas berättelser upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades för det gångna årets förvaltning. Ett föreningen tillhörigt överskott från lånebidrag beslöts skola kvarstå i bank för att ha medlen tillgängliga för ev. rensning av kanalerna i framtiden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 april 1938
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *