Landsbygden. Hejde.

HEJDE.
Klinte missionsdistrikt höll sitt kvartalsmöte i Hejde sistlidne söndag med offentl. gudstjänster på för- och eftermiddagen. Förutom distriktets pastor S. Themnér medverkade J. Sandberg, Klintehamn, med sång och predikan samt på e. m. sångare från Sanda.
Efter förmiddagsmötet vidtog en stunds förhandlingar, varunder beslutades att. styrelsen skall söka ordna för anställandet av evangelisthjälp i distriktet. nästkommande vinter. Nästa kvartalsmöte bestämdes till Sanda att hållas i aug.
Distriktsmötet i Hejde var välbesökt av deltagare från samtliga församlingar. Kollekterna under dagen uppgingo till omkring 23 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 Maj 1938
N:r 108

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *